Sikkerhed & Miljø

Rømø Havn vil:

  • Indrette og gennemføre sin drift med størst mulig hensyntagen til miljøet og med mindst mulig ressourceforbrug
  • Udvikle et sundt og sikkert arbejdsmiljø
  • Inddrage medarbejderne i et samarbejde, som sikrer deres medansvar for miljø, sundhed og sikkerhed
  • Overholde de krav og forpligtelser, der er stillet af myndighederne eller aftalt med andre interessenter
  • Samarbejde med alle relevante offentlige miljømyndigheder
  • Forebygge forurening og medvirke til fortsatte miljøforbedringer

Rømø Havn vil opnå dette ved:

  • At inddrage miljø, sikkerhed og sundhed i planlægning af den daglige drift
  • At informere medarbejderne løbende om virksomhedens miljømæssige, sundheds- og sikkerhedsmæssige påvirkninger
  • At sætte forbedringsmål vedr. affaldshåndtering samt energibesparelser

ISO 14001:2015

Drift af fiskeri- og erhvervshavn samt beddinganlæg.