Historie

Foto til historie-afsnittet

Siden oldtiden har farvandet mellem øerne Rømø og Sild haft stor betydning som forbindelsesled mellem Nordsøen og Jyllands vestkyst. I området ved Havneby er der fundet spor af havnestruktur fra bronzealderen. Da skibene med tiden blev større fik kanalen dannet af Lister- og Rømø Dyb stor betydning, da det var den eneste indgang til regionen, hvor større skibe kunne sejle ind. Farvandene omkring Rømø lå i læ og var perfekte til forankring.

I 1857 blev den første chef for danske havne bedt om at finde den bedste placering til en havn ved den jyske vestkyst. Han foreslog at bygge en dæmning, som skulle forbinde fastlandet til øen Rømø, og at der skulle bygges en havn nær Havneby. Danmark mistede imidlertid den sydlige del af Jylland til Tyskland under krigene i 1860'erne, og derfor blev planen ikke udført.  Danmark genvandt sit tabte territorium i 1920, og i 1960 blev det endelig besluttet at bygge Rømø Havn. Fire år senere blev havnen indviet. Den blev bygget til at kunne rumme ca. 40 kuttere med mulighed for at udvide til 120 kuttere. Oprindeligt var det planen at fiske spisefisk/fladfisk, men det blev aldrig en succes. Et par år senere opfordrede tyske fiskere deres danske kolleger til at satse på hesterejer. I dag er det stadig det, der fiskes efter og landes i Rømø Havn.

I 1960 blev der også etableret færgeforbindelse til Sild, som var med til at bidrage til Rømø Havns økonomi. Rømø Havn blev oprindelig grundlagt som en statsejet havn. I 2001 blev det til en kommunal selvstyre havn ejet af Skærbæk kommune - nu Tønder Kommune. Havnen ledes af en professionel bestyrelse udpeget af kommunalbestyrelsen.