Besejlingsforhold

Havnens geografiske koordinater

 1. 55°05’34’’N
  8°33’95’’E
 2. 55°05’24’’N
  8°34’32’’E
 3. 55°05’13’’N
  8°34’29’’E
 4. 55°05’09’’N
  8°33’84’’E

Indsejling til havnen

Der er ikke nogen speciel hastighedsbegrænsning igennem sejlrenden. I Lister Dyb ligger der en sandbanke ”Risten”, der skal passeres for at komme ind til Rømø dyb. Risten er et dynamisk område med en anslået vanddybde på ca. 5-6 meter. For nærmere information henvises til aktuelle søkort samt lodstjenesten.

Lods

Der er ikke lodspligt til besejling af Rømø Havn. Ved første indsejling til havnen anbefales det at anvende en sø-kyndig med lokal kendskab til sejlrenden/indsejlingen.

Tidevand

Tidevandet svinger ca +/- 0,9 meter i forhold til DVR90.

Tidevandsstrømmen har en hastighed på max. 2 knob. Strømmen går på tværs af havne-indsejlingen

Vanddybde

 • Langs med Nordkaj (Nordre Kaj) er vanddybden 5 meter (middel vandstand)
 • I øvrige bassiner er vanddybden mellem 4,5 og 5 meter (middel vandstand)
Søkort Rømø Havn 2019

Begrænsninger

 • Afstand mellem molehovederne i indsejlingen til havnen er 50 meter.
 • Max længde på fartøj ca.140 meter
 • Max bredde på fartøj ca. 35 meter