Turisme & Lystfiskeri

OBS Slæbestedet på Rømø havn er lukket hele 2024.

Det vil fra marts 2024 ikke være muligt at benytte slæbestedet på Rømø havn, grundet opførsel af ny redningsstation. Det vides endnu ikke hvornår at det vil være muligt at benytte slæbestedet igen.

Rømø Havn er altid glade for at se lystfiskerne stå langs kajerne og vores holdning er, at lystfiskerne bidrager positivt til livet på havnen, og lystfiskerne er – og vil fortsat være – velkomne.

Fra 1.juli 2004 blev der indført skærpede sikringsregler i havne med international trafik, hvilket medførte, at visse områder på Rømø Havn er lukket for publikum.

Som lystfisker skal du respektere, når faciliteterne på havnens arealer er lukkede. Portene er lukkede af både lovmæssige men også sikkerhedsmæssige årsager.
Herudover beder vi også lystfiskerne om at respektere den pågældende skiltning på havnens områder og efterkomme alle anvisninger fra Rømø Havns personale.

Al fiskeri og parkering i forbindelse med ophold på de områder, hvor fiskeri er tilladt, foregår på eget ansvar. Lystfiskeri må under ingen omstændigheder besværliggøre arbejdet eller adgangen for Rømø Havns personale eller havnens øvrige brugere.

Vi henviser til, at der altid ryddes op og affald bringes til nærmeste skraldespand.

Fiskekort kan erhverves på www.fisketegn.dk.

Der må fiskes ved de gule markeringer på nedenstående kort:

Tegning af havnen - lystfiskeri

BRUG AF SLÆBESTED

Rømø Havns rampe/slæbested kan mod betaling benyttes til søsætning og optagning af mindre sejlskibe/både.