ISPS

Rømø Havn – adgang og færdsel

Rømø Havn lever op til den Internationale Maritime Organisations krav om sikring af havnefaciliteter, kaldet ISPS. Det er et lovgrundlag for maritim sikring og er en kombination af forebyggende foranstaltninger, der har til formål at beskytte søfarten og havnefaciliteterne mod trusler om forsætlige ulovlige handlinger. Hovedelementet i sikringen af de internationale havne er at sørge for, at skibene har ligget i en sikret havnefacilitet i forbindelse med deres videre færd.

Rømø Havn har 2 faste havnefaciliteter - også betegnet ISPS-områder:

DKRMO-001 Færgeterminal

DKRMO-006 Stormkaj og Nordkaj

For at have legitim adgang til ISPS-områderne er det påkrævet, at personer har et lovligt ærinde. Personer, der opholder sig i faciliteterne, skal kunne identificere sig enten i henhold til skibenes bemandingslister eller virksomhedens fremsendte medarbejderliste.

Kontakt:

PSO Thorkil Hansen, +45 7475 5245 th@portromo.dk

Vagthavende PFSO 24/7 – Vagthavende havneassistent, +45 3136 5245

For at sikre, at de tiltag der iværksættes også fungerer i praksis, har Rømø Havn nedsat "Udvalg for havnesikring". Udvalget er lovpligtigt, og består af repræsentanter for sikringsrelaterede brugere på havnen samt myndigheder.

Rømø Havn og de sikringsrelaterede samarbejdspartnere på havnen afholder årligt en række planlagte øvelser, hvormed elementer i havnens sikring bliver testet. Ligeledes foretager Trafikstyrelsen, Maritim Sikring også inspektioner på de danske havne, både med egne inspektører og med inspektører fra EU for at sikre, at de godkendte sikringsplaner fungerer, og at lovgivningen bliver overholdt.