Privatlivspolitik - Rømø Havn

Privatlivspolitik – indsamling og anvendelse af personoplysninger

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med dit køb af ydelser eller services hos Rømø Havn kan der være udvekslet en række personoplysninger, herunder særligt

  • Dit navn
  • Din adresse
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspedition af dit køb af varer/serviceydelser eller ved indgåelse af kontrakt, da dette er nødvendigt, for at vi kan opfylde vores del af handlen/kontrakten.

TV-overvågning

Du skal være opmærksom på, at der foretages TV-overvågning på Rømø Havns arealer. Dette gør vi af sikkerhedsmæssige og kriminalitetsforebyggende årsager. Der er skiltet med overvågningen, og det er alene de relevante personer hos Rømø Havn, som har adgang til videooptagelserne. Optagelserne vil kun blive gennemgået, hvis der er mistanke om strafbare forhold eller andre sikringshændelser.

TV-overvågningen er aktiv i døgnets 24 timer. Rømø Havn har foretaget sikkerhedsmæssige foranstaltninger, således at optagelserne er beskyttet mod uautoriseret adgang. Optagelser, som ikke danner konkret mistanke om strafbare forhold, slettes efter 30 dage.

Ved konstatering af en strafbar handling anmeldes dette til politiet og optagelserne videregives hertil for nærmere efterforskning. Når efterforskning afsluttes, eller politiet anmoder herom, slettes optagelserne.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

Ifølge regnskabsloven skal alt vedr. regnskab og fakturering gemmes i 5 år.

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke af dine personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Rømø Havn

CVR-NR. 32809820

Flyndervej 4 st. tv

6792  Rømø

Telefon.: 74755245

E-mail: info@portromo.dk

Hvis der er fejl i vores oplysninger, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, lige som du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindligt format (dataportabilitet). Har du ønsker om ændring eller dataportabilitet, er du også meget velkommen til at skrive til os på ovennævnte e-mailadresse.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at klage over Rømø Havns behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300  København, telefon 33193200 e-mail:dt@datatilsynet.dk. Du kan læse nærmere om dette på www.datatilsynet.dk.