Gods

Rømø Havn har en central beliggenhed for godstransport, der via Nordsøen fragtes til og fra Sydjylland og Nordtyskland, samt for byggematerialer m.m. der skal fragtes videre med færgen til Sild. Rømø Havn har ligeledes en god placering for udskibning af gods, hvor man ønsker at undgå lang sejltid over Jyllands nordspids eller at undgå at bruge Kieler kanalen.

Nordkaj har 5 meters vanddybde, og en bæreevne på 5 tons/m2 fra kajkant og 6 meter ind. Efter 6 meter fra kajkanten er bæreevnen 15 tons/m2. Der er mulighed for oplagsplads på selve kajen ved korttidsoplægninger. Ved længerevarende oplægninger er der i umiddelbar nærhed muligheder på oplagspladsen, som er ca. 4,5 ha.

kort-oplagsplads

Via den 10 km lange dæmning, der forbinder Rømø med fastlandet, kommer man på ca. en time til hhv. Sønderjyske Motorvej E45 ved Rødekro eller til Esbjerg Motorvejen E20 ved Brørup.

For vareafgifter m.m. se vore takster og forretningsforbindelser. Klik her.

Ved behov for yderligere information kontakt venligst havneadministrationen.

609_Romo-Havn_JS-Danmark_okt12_35 gods-1 gods-3

.